Annons:

 

 
Stäng X
 

 
 
 
Att skiljas
close
loading

Så funkar det: Att skiljas

12-10-01 14:07
För dig som är sambo

Vilka räknas som sambor?

Två personer, av motsatt eller samma kön, som stadigvarande bor tillsammans. Parterna ska bo tillsammans i ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår. Man ska ha gemensamt hushåll, alltså dela på sysslor och utgifter.

Vem får vad om vi har varit sambor?

Bostad och bohag som förvärvats, alltså köpts eller fåtts, gemensamt ska fördelas genom bodelning, om någon av parterna begär det.

Vem får behålla sommarstugan om vi varit sambor?

Den som äger huset på papperet, det vill säga den som har lagfarten, får behålla det.

Vem behåller egendom som pengar, aktier, bilar, datorer och andra prylar?

Här gäller samma regler som för fritidshuset, alltså den som har betalat inköpen, får behålla dem.

Ett beslut om skilsmässa är sällan lätt. Förutom känslor av besvikelse och sorg måste många praktiska saker ordnas. Här svarar vi på några frågor som kan dyka upp under en skilsmässa.

Förra året skilde sig 23 388 par. För dem blev inte äkten­skapet vad de hade hoppats på trots ljuva löften om att älska varandra i nöd och lust. När det svåra beslutet är taget är det många saker som ska ordnas.


Vi vill skilja oss. Vad är det första vi bör göra?

Skicka in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten där ni bor. Båda makarna måste skriva under ansökan.

Var finns blanketten?

Gå in på Domstolsverkets sida www.domstol.se/Familj/Skilsmassa eller googla ”gemensam ansökan om äktenskapsskillnad”.

Räcker det att bara skicka in en ansökan?

Nej, du måste bifoga person­bevis och hemortsbevis för båda parter.

Hur får vi tag på bevisen?

Via Skatteverket. Ring 020-56 70 00 eller gå in på Skatteverkets hemsida där du kan skriva ut ett bevis om du har e-legitimation, eller beställ ett som kommer med posten. Det finns olika personbevis så se till att ni får det som är för just äktenskapsskillnad.

Kostar det något att ansöka om skilsmässa?

Ja, 450 kronor som ska betalas in till tingsrättens plusgirokonto. Ange att det gäller äktenskapsskillnad och den ena partens personnummer om du betalar via nätet. På domstol.se ser du vilken tingsrätt du tillhör och där hittar du tingsrättens plusgirokonto.

Hur gör man om bara en av oss vill skiljas?

Då måste den som vill skiljas stämma sin motpart hos tingsrätten. Det finns inte några färdiga blanketter utan man får skriva själv. Man skriver bara att man ansöker om äktenskapsskillnad, det är likadant som en gemensam ansökan med den skillnaden att det bara är du själv som skriver under. Tingsrätten utfärdar därefter en stämning mot din maka/make och ber att han eller hon inom en viss tid svarar om han eller hon går med på skilsmässan eller inte.

Hur lång tid tar det innan skilsmässan är klar?

Tingsrätten kan ”meddela dom på äktenskapsskillnad”, som det heter, på några veckor – om ni inte har barn.
Har ni gemensamma barn under 16 år, eller har någon av er barn under 16 år som ni bor tillsammans med, måste äktenskapsskillnaden föregås av sex månaders betänketid.
Betänketid gäller också om bara en av parterna vill skiljas, oavsett om det finns barn.

Går skilsmässan igenom automatiskt när betänketiden är slut?

Nej, makarna eller någon av makarna måste ansöka om ”fullföljd av äktenskapsskillnad”, annars upphävs ansökan om skilsmässa. Det finns en särskild blankett för detta.

Vad händer om en part inte vill skilja sig efter betänketidens slut?

Då går skilsmässan ändå igenom under förutsättning att brevet om fullföljd av äktenskapsskillnad skickas till tingsrätten.

Hur formulerar man ett sådant brev?

Skriv att ni önskar ”få en dom på äktenskapsskillnad” eller ”begär fullföljd av äktenskapsskillnad”. Kom ihåg att skicka med nya personbevis.

Spelar det roll var man bor under betänketiden?

Nej, det gör det inte.

När är ett äktenskap upplöst?

När domen på äktenskapsskillnaden vinner laga kraft, det vill säga när den inte längre går att överklaga. En dom vinner laga kraft tre veckor efter att den meddelats.

Gäller samma lagar för partnerskap som för äktenskap?

Ja,det gör det.

Vad händer om två föräldrar inte kan komma överens om barnen?

Kommunens socialtjänst kan hjälpa till med så kal-lade samarbetssamtal. Sam­talen ska handla om hur umgänget, vårdnaden och boendet med barnet ska lösas. Läs mer på www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/vardnad-boendeochumgange.

Min make/maka är inte svensk medborgare. Vad gäller då?

Svensk lag gäller för alla som har haft sin hemvist i Sverige i minst ett år.

Jag har bott utomlands och skilt mig utomlands. Hur gör jag då?

Då ska du ansöka om att få skilsmässan registrerad i folkbokföringsregistret. Ta med dig din skilsmässodom till närmaste service- eller skattekontor.

Vad händer med bostaden och alla saker?

Bostad, pengar och saker ska delas lika, vid en så kallad bodelning, om det inte finns ett äktenskapsförord.

Vad är äktenskapsförord?

Det är ett avtal, upprättat före eller under äktenskapet, om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

Vad är bodelning?

Bodelningen är den faktiska delningen av makarnas gemensamma egendom. Det sker normalt genom ett skriftligt dokument som beskriver vem som ska få vad i ett hem. Bodelningen ska vara underskriven av båda. Det finns ingen färdig blankett.

Hur gör vi om vi inte kommer överens om sakerna?

Då kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Ni får själva betala för kostnaderna för bodelningsförrättaren, som ofta är en advokat. Han/hon fattar sedan beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas.

Kostar det något att ansöka om bodelningsförrättare?

Ja, 375 kronor som ska betalas till tingsrättens plusgirokonto.

Finns det saker som inte ska ingå i en bodelning?

Ja, kläder och saker för personligt bruk och egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord.

Vem får bostaden?

Den som behöver bostaden mest, oftast den som barnen ska bo hos.

Spelar det någon roll om bostaden är hyres­lägenhet, bostadsrätt eller villa?

Nej, däremot ska den som övertar bostaden betala full ersättning för bostadens värde. Gäller inte hyresrätt.

Och om hon/han inte har råd?

Då kan man bo kvar och lösa ut den andra parten (antingen på en gång eller efter ett par år) under förutsättning att både parter accepterar den uppgörelsen.

Kostar det om jag behöver hjälp av advokat eller jurist?

Ja, och det kan handla om ganska stora summor om man inte kommer överens. Gäller det vårdnadsfrågor kan du däremot få rättshjälp.

Vad händer om jag inte har råd med rättshjälp?

Om du inte själv har råd att bekosta advokat eller jurist kan du få det bekostat av allmänna medel (staten alltså). Det är dock rätt så stränga krav på att man inte får ha hög inkomst eller andra tillgångar. Du kan bara få rättshjälp vid allvarligare tvister, till exempel när det gäller vårdnad om barn, barns boende eller umgänge. Du får inte rättshjälp om det enbart är fråga om äktenskapsskillnad. Rättshjälp beviljas av domstolen eller i vissa fall av jurist på advokat­byrå.

 


Av Kersti Byström. Foto: Johnér

 

REDAKTIONEN

Kersti Byström

Reporter
Skicka e-post

 
 

Kommentarer

 

# 01 prisvärd erbjudande

Att gå igenom svårigheter och krävde ekonomiskt stöd till *företagslån *individuellt eller personligt lån *företag lån *pedagogiska lån Du kan kontakta oss med denna e-post: janeoluda@outlook.com med i nedanstående information behandlingen av din ansökan för minst € 5000 till maximalt belopp på € 50.000.000 på 2% utan säkerhet eller säkerhetskontrollen. *namn: *adress: *land: *telefon: *ålder: *ockupation: *ställning på arbetsplatsen: *lånebeloppet: *löptid lånet: *Syftet med lånet: *månadsinkomst: Med vänlig hälsning, Jane Oluda VD / MD Jane Oluda finansiella hus (JOFH).

2015-04-19, 08:02 | Jane Oluda

# 02 loan offer 2015

Vi är kristna organisationen bildades för att hjälpa människor i behov av hjälp, såsom finansiella help.So om du går igenom ekonomiska svårigheter eller du är i alla finansiella röran, och du behöver pengar för att starta ett eget företag, eller om du behöver lån för att betala din skuld eller betala dina räkningar, starta en trevlig företag, eller om du har svårt att få kapital lån från lokala banker, kontakta oss idag via e-post: mikescourtloanlender@gmail.com Så låt inte detta tillfälle passera dig av. Vänligen detta är för allvarliga sinnade och gudfruktiga människor. ANSÖKNINGSBLANKETT Namn: ----------------------- Adress: -------------------- Land: -------------------- Yrke: ----------------- Lånebelopp: ---------------- Syfte med lån: ------------ Lån Varaktighet: -------------- Månatlig Inkomst: ------------- Telefon :: -------------- VARAKTIGHET: ------------------- Vänligen komma tillbaka till oss via vår e-post E-post: mikescourtloanlender@gmail.com

2015-04-19, 02:07 | mike scourt

# 03 loan offer 2015

Vi är kristna organisationen bildades för att hjälpa människor i behov av hjälp, såsom finansiella help.So om du går igenom ekonomiska svårigheter eller du är i alla finansiella röran, och du behöver pengar för att starta ett eget företag, eller om du behöver lån för att betala din skuld eller betala dina räkningar, starta en trevlig företag, eller om du har svårt att få kapital lån från lokala banker, kontakta oss idag via e-post: mikescourtloanlender@gmail.com Så låt inte detta tillfälle passera dig av. Vänligen detta är för allvarliga sinnade och gudfruktiga människor. ANSÖKNINGSBLANKETT Namn: ----------------------- Adress: -------------------- Land: -------------------- Yrke: ----------------- Lånebelopp: ---------------- Syfte med lån: ------------ Lån Varaktighet: -------------- Månatlig Inkomst: ------------- Telefon :: -------------- VARAKTIGHET: ------------------- Vänligen komma tillbaka till oss via vår e-post E-post: mikescourtloanlender@gmail.com

2015-04-19, 02:06 | mike scourt

# 04

All e-postsvar i ansökan ska kopieras skickas till vårt kontor e-post för omedelbar process: ericmoorefirm@gmail.com Behöver du ett lån idag för ditt företag, för att köpa ett hus eller en bil, för att möta behoven hos dina familjemedlemmar? har ni tänkt på ditt ekonomiska liv och företag? funderar på hur man ska betala av dina skulder? Oroa dig inte mer vi som ett privat lån företag Eric Moore Loan Firm är här för att hjälpa dem som behöver ekonomiskt, vi ger lån till alla privatpersoner, företag, organisationer på låg ränta på 2% och med långa Villkor varaktighet lön tillbaka av 1 år som minimum till 30 år, vilket är den högsta. Kontakta oss idag med e-postadress nedan. Namn: Eric Moore E-post: ericmoorefirm@gmail.com

2015-04-18, 10:48 | Mr Eric Moore

# 05 lan

God dag till alla i denna webbplats skulle vittna om hur jag var rädda av Mr Pato Smith När jag var rip off. Jag är fru, Ann-Charlotte med namn. Jag bor i Sverige, Jag vill använda detta medium för att varna alla lån arbetssökande att vara mycket försiktig eftersom det finns bedrägerier allt månader sedan jag var finansiellt ansträngda, och på grund av min desperation jag blev lurad av flera online långivare. Jag hade nästan förlorat hoppet till en vän hänvisade mig till en mycket pålitlig långivare som kallas Herr, Pato Smith som låna mig ett lån av $ 100.000 i 8timmar utan någon stress. Om du behöver någon form av lån bara kontakta honom e-post via: (patosmith02@ymail.com) det är därför jag använder detta medium för att varna alla lån arbetssökande på grund av det helvete jag gick i händerna på dessa bedrägliga långivare. och hur jag var räddningen av herr, Pato Smith. Och jag vet inte ens min fiende att passera genom ett sådant helvete som jag gått i händerna på dessa bed ...

2015-04-17, 09:22 | ann charlotte

# 06 Adamfred23@gmail.com

Hej Behöver du en bekväm lån till din belåtenhet? Vi erbjuder prisvärda lån @ 3% ränta tillgänglig för lokala och internationella låntagare. Vi är certifierade, trovärdig, pålitlig, effektiv, snabb och dynamisk och vi samarbetar med våra kunder. Vi ger ut lång sikt lån från två till högst femtio år Kontakta oss på (adamfred23@GMAIL.COM) BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM LÅN NAME:................................ GENDER:......................... CIVILSTÅND:... KONTAKT ADRESS:... CITY/ZIP:... LAND:... AGE:............ BELOPP SOM KRÄVS SOM LÅN:... LÅN VARAKTIGHET:... MÅNADSINKOMST:... YRKE:... SYFTET MED LÅN:... GILTIGT TELEFONNUMMER:... FAX:................ FYLL I DETTA FORMULÄR OCH SKICKA DET TILLBAKA TILL) adamfred23@gmail.com)

2015-04-17, 07:48 | Adamfred

# 07 Adamfred23@gmail

Hej Behöver du en bekväm lån till din belåtenhet? Vi erbjuder prisvärda lån @ 3% ränta tillgänglig för lokala och internationella låntagare. Vi är certifierade, trovärdig, pålitlig, effektiv, snabb och dynamisk och vi samarbetar med våra kunder. Vi ger ut lång sikt lån från två till högst femtio år Kontakta oss på (adamfred23@GMAIL.COM) BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM LÅN NAME:................................ GENDER:......................... CIVILSTÅND:... KONTAKT ADRESS:... CITY/ZIP:... LAND:... AGE:............ BELOPP SOM KRÄVS SOM LÅN:... LÅN VARAKTIGHET:... MÅNADSINKOMST:... YRKE:... SYFTET MED LÅN:... GILTIGT TELEFONNUMMER:... FAX:................ FYLL I DETTA FORMULÄR OCH SKICKA DET TILLBAKA TILL) adamfred23@gmail.com)

2015-04-17, 07:45 | adamfred

# 08 barclaysnationwideloan@hotmail.com

BARCLAYS lån företag OBSERVERA SÖKANDE: Tack för ditt svar på en låneansökan, via e-post, är och innehåll väl förstått. Vi är certifierade och registrerade lån långivare som ger lån med sökanden om behovet av den låga räntan på 3% Lån: såsom studielån, lån till företag, jordbrukslån, bolån, personliga investeringar, billån och lån för andra viktiga kostnader. Vi krediterar allt från $ 5000 USD $ 1,000,000.00 USD med en ränta på 3% med en löptid på 1-10 år, beroende på mängden, vänligen kontakta oss via mail: barclaysnationwideloan@gmail.com eller barclaysnationwideloan@hotmail.com

2015-04-14, 20:07 | barclaysnationwideloan@hotmail.com

# 09 unlimitedfinancialwealth@gmail.com

OBS !!! Dear Sir / Madam, Vi är en certifierad kredit finansiering företag, som ger lån till människor som är i behov loan.Debt konsolidering, affärer eller Personliga lån på 3% ränta per år.Vi titt på ditt ärende oavsett din dåliga krediter historia, kulmen på Kredit och Finans Du kommer att hjälpa dina ekonomiska problem i byggnaden. Alla typer av lån är tillgängliga om du är intresserad av en garanterad kontant Lån med garanterad godkännande. Ju snabbare du svarar, desto snabbare är att den välbehövliga pengar för att få. Kontakta oss för din brådskande lån processing.email oss: unlimitedfinancialwealth@gmail.com

2015-04-12, 23:22 | benny wood

# 10 unlimitedfinancialwealth@gmail.com

OBS !!! Dear Sir / Madam, Vi är en certifierad kredit finansiering företag, som ger lån till människor som är i behov loan.Debt konsolidering, affärer eller Personliga lån på 3% ränta per år.Vi titt på ditt ärende oavsett din dåliga krediter historia, kulmen på Kredit och Finans Du kommer att hjälpa dina ekonomiska problem i byggnaden. Alla typer av lån är tillgängliga om du är intresserad av en garanterad kontant Lån med garanterad godkännande. Ju snabbare du svarar, desto snabbare är att den välbehövliga pengar för att få. Kontakta oss för din brådskande lån processing.email oss: unlimitedfinancialwealth@gmail.com

2015-04-12, 23:21 | benny wood
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Skriv kommentar

Rubrik:
Namn:
   
 
close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 
 
 

Annons: