Annons:

 

 
Stäng X
 

 
 
 
Att skiljas
close
loading

Så funkar det: Att skiljas

12-10-01 14:07
För dig som är sambo

Vilka räknas som sambor?

Två personer, av motsatt eller samma kön, som stadigvarande bor tillsammans. Parterna ska bo tillsammans i ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår. Man ska ha gemensamt hushåll, alltså dela på sysslor och utgifter.

Vem får vad om vi har varit sambor?

Bostad och bohag som förvärvats, alltså köpts eller fåtts, gemensamt ska fördelas genom bodelning, om någon av parterna begär det.

Vem får behålla sommarstugan om vi varit sambor?

Den som äger huset på papperet, det vill säga den som har lagfarten, får behålla det.

Vem behåller egendom som pengar, aktier, bilar, datorer och andra prylar?

Här gäller samma regler som för fritidshuset, alltså den som har betalat inköpen, får behålla dem.

Ett beslut om skilsmässa är sällan lätt. Förutom känslor av besvikelse och sorg måste många praktiska saker ordnas. Här svarar vi på några frågor som kan dyka upp under en skilsmässa.

Förra året skilde sig 23 388 par. För dem blev inte äkten­skapet vad de hade hoppats på trots ljuva löften om att älska varandra i nöd och lust. När det svåra beslutet är taget är det många saker som ska ordnas.


Vi vill skilja oss. Vad är det första vi bör göra?

Skicka in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten där ni bor. Båda makarna måste skriva under ansökan.

Var finns blanketten?

Gå in på Domstolsverkets sida www.domstol.se/Familj/Skilsmassa eller googla ”gemensam ansökan om äktenskapsskillnad”.

Räcker det att bara skicka in en ansökan?

Nej, du måste bifoga person­bevis och hemortsbevis för båda parter.

Hur får vi tag på bevisen?

Via Skatteverket. Ring 020-56 70 00 eller gå in på Skatteverkets hemsida där du kan skriva ut ett bevis om du har e-legitimation, eller beställ ett som kommer med posten. Det finns olika personbevis så se till att ni får det som är för just äktenskapsskillnad.

Kostar det något att ansöka om skilsmässa?

Ja, 450 kronor som ska betalas in till tingsrättens plusgirokonto. Ange att det gäller äktenskapsskillnad och den ena partens personnummer om du betalar via nätet. På domstol.se ser du vilken tingsrätt du tillhör och där hittar du tingsrättens plusgirokonto.

Hur gör man om bara en av oss vill skiljas?

Då måste den som vill skiljas stämma sin motpart hos tingsrätten. Det finns inte några färdiga blanketter utan man får skriva själv. Man skriver bara att man ansöker om äktenskapsskillnad, det är likadant som en gemensam ansökan med den skillnaden att det bara är du själv som skriver under. Tingsrätten utfärdar därefter en stämning mot din maka/make och ber att han eller hon inom en viss tid svarar om han eller hon går med på skilsmässan eller inte.

Hur lång tid tar det innan skilsmässan är klar?

Tingsrätten kan ”meddela dom på äktenskapsskillnad”, som det heter, på några veckor – om ni inte har barn.
Har ni gemensamma barn under 16 år, eller har någon av er barn under 16 år som ni bor tillsammans med, måste äktenskapsskillnaden föregås av sex månaders betänketid.
Betänketid gäller också om bara en av parterna vill skiljas, oavsett om det finns barn.

Går skilsmässan igenom automatiskt när betänketiden är slut?

Nej, makarna eller någon av makarna måste ansöka om ”fullföljd av äktenskapsskillnad”, annars upphävs ansökan om skilsmässa. Det finns en särskild blankett för detta.

Vad händer om en part inte vill skilja sig efter betänketidens slut?

Då går skilsmässan ändå igenom under förutsättning att brevet om fullföljd av äktenskapsskillnad skickas till tingsrätten.

Hur formulerar man ett sådant brev?

Skriv att ni önskar ”få en dom på äktenskapsskillnad” eller ”begär fullföljd av äktenskapsskillnad”. Kom ihåg att skicka med nya personbevis.

Spelar det roll var man bor under betänketiden?

Nej, det gör det inte.

När är ett äktenskap upplöst?

När domen på äktenskapsskillnaden vinner laga kraft, det vill säga när den inte längre går att överklaga. En dom vinner laga kraft tre veckor efter att den meddelats.

Gäller samma lagar för partnerskap som för äktenskap?

Ja,det gör det.

Vad händer om två föräldrar inte kan komma överens om barnen?

Kommunens socialtjänst kan hjälpa till med så kal-lade samarbetssamtal. Sam­talen ska handla om hur umgänget, vårdnaden och boendet med barnet ska lösas. Läs mer på www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/vardnad-boendeochumgange.

Min make/maka är inte svensk medborgare. Vad gäller då?

Svensk lag gäller för alla som har haft sin hemvist i Sverige i minst ett år.

Jag har bott utomlands och skilt mig utomlands. Hur gör jag då?

Då ska du ansöka om att få skilsmässan registrerad i folkbokföringsregistret. Ta med dig din skilsmässodom till närmaste service- eller skattekontor.

Vad händer med bostaden och alla saker?

Bostad, pengar och saker ska delas lika, vid en så kallad bodelning, om det inte finns ett äktenskapsförord.

Vad är äktenskapsförord?

Det är ett avtal, upprättat före eller under äktenskapet, om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

Vad är bodelning?

Bodelningen är den faktiska delningen av makarnas gemensamma egendom. Det sker normalt genom ett skriftligt dokument som beskriver vem som ska få vad i ett hem. Bodelningen ska vara underskriven av båda. Det finns ingen färdig blankett.

Hur gör vi om vi inte kommer överens om sakerna?

Då kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Ni får själva betala för kostnaderna för bodelningsförrättaren, som ofta är en advokat. Han/hon fattar sedan beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas.

Kostar det något att ansöka om bodelningsförrättare?

Ja, 375 kronor som ska betalas till tingsrättens plusgirokonto.

Finns det saker som inte ska ingå i en bodelning?

Ja, kläder och saker för personligt bruk och egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord.

Vem får bostaden?

Den som behöver bostaden mest, oftast den som barnen ska bo hos.

Spelar det någon roll om bostaden är hyres­lägenhet, bostadsrätt eller villa?

Nej, däremot ska den som övertar bostaden betala full ersättning för bostadens värde. Gäller inte hyresrätt.

Och om hon/han inte har råd?

Då kan man bo kvar och lösa ut den andra parten (antingen på en gång eller efter ett par år) under förutsättning att både parter accepterar den uppgörelsen.

Kostar det om jag behöver hjälp av advokat eller jurist?

Ja, och det kan handla om ganska stora summor om man inte kommer överens. Gäller det vårdnadsfrågor kan du däremot få rättshjälp.

Vad händer om jag inte har råd med rättshjälp?

Om du inte själv har råd att bekosta advokat eller jurist kan du få det bekostat av allmänna medel (staten alltså). Det är dock rätt så stränga krav på att man inte får ha hög inkomst eller andra tillgångar. Du kan bara få rättshjälp vid allvarligare tvister, till exempel när det gäller vårdnad om barn, barns boende eller umgänge. Du får inte rättshjälp om det enbart är fråga om äktenskapsskillnad. Rättshjälp beviljas av domstolen eller i vissa fall av jurist på advokat­byrå.

 


Av Kersti Byström. Foto: Johnér

 

REDAKTIONEN

Kersti Byström

Reporter
Skicka e-post

 
 

Kommentarer

 

# 01 LOAN OFFER

Vi är en organisation som inrättats för att hjälpa människor i nöd assistans, såsom finansiellt stöd. Så, om du går igenom den finansiella problem om du har en ekonomisk oreda och du behöver medel till att starta eget företag, eller om du behöver ett lån för att betala av skulder eller betala räkningar, starta en trevlig företag, eller om du tycker det är svårt få kapital lån från lokala banker, kontakta oss idag via e - post joycerolandloancompany@gmail.com  "Så, låt inte detta tillfälle passera dig av, Du uppmanas att fylla i och returnera i detaljerna nedan .. Ditt namn: ______________________ Din Adress: ____________________ Ditt land: ____________________ Din uppgift: __________________ Mängden låne behövs: ______________ Lånets löptid: ____________________ Månatlig Inkomst: __________________ Mobilnummer: ________________ Visste du ansöka om ett lån innan: ________________ Om du har lämnat in ett tidigare lån, där du behandlas ärligt? Agera snabbt och få ut av finansiell str ...

2015-03-05, 00:08 | JOYCE ROLAND

# 02 lån

Om du behöver en brådskande lån från en betrodd
företag med goda arbetsförhållanden och relationer,
så ska du kontakta oss för att vi erbjuder lån till ett
överkomligt ränta på 3% och arbeta med oss
​​kommer att bli en bra erfarenhet. Om du är
intresserad, kontakta oss via e-post:
Perrywhitefirms@gmail.com

2015-03-04, 23:43 | Perry White

# 03 Garanterade lånet erbjudande på 3% ränta

God morgon, Jag är ett privat lån långivare som ger ut lån med en hastighet av 2%, ger lån till en person som är i behov av ekonomisk hjälp ... om du är intresserad, kan du kontakta oss via e-post: universal_finance@outlook.com

2015-03-04, 14:12 | universal_finance@outlook.com

# 04 Garanterade lånet erbjudande på 3% ränta

Har du fått avslag av så många banker? Behöver du finansiering för att etablera ditt företag? Behöver du finansiering för expansion av er verksamhet? Behöver du ett personligt lån? Vill du betala dina räkningar / skulder? eller vill att refinansiera ditt hem / bil? Har du betalat pengar (avgifter) för att få ett lån och du inte få det? Här finns en god chans att få ett lån. Våra lån varierar från personliga till företag lån. Vår räntan är mycket prisvärd och vår låneprocessen är mycket snabb också. Vi är mycket villig att göra alla dina ekonomiska problem ett minne blott. Om du är verkligen redo att få dina ekonomiska problem lösta, sedan tillämpa för ditt lån idag. Vi ser fram emot att göra affärer med dig. Detta är rätt tid för du är på rätt plats för ett lån på ditt val. Det är mycket lätt att applicera. Skicka bara krävs Nedanstående information till oss och vi kommer att skicka dig all information om det. Fullständigt namn: Kontor / HEMADRESS: TELEFON / MOBIL NUMMER: YRKE: LÄ ...

2015-03-04, 14:07 | Wayne

# 05 Herr Diego Carlos

Bäste kund, ANSÖK för prisvärd LÅN MED ANDELS WORLD LOAN PLC.EMAIL ADRESS: cooperativeworld.org@gmail.com Välkommen till kooperativ världen lån personlig service för alla dina finansiella behov, erbjuder Vi kooperativa världen lån leverantörer lån på en mycket låg ränta på 2%, erbjuder vi personliga lån, skuldkonsolidering lån, riskkapital, Business Loan, Educational Loan, Hem Lån och lån av någon anledning och akuta behov !. Som ett erkännande av dessa uppgifter, ska vi skicka våra villkor tillsammans med återbetalningsplan .Också Vi ger bara ut lån till sökande på mellan 18 år och uppåt. Du måste lämna följande information om dig och ditt förslag, så att jag vet hur man help.This beror på din allvar och brådskande att få lånet. Alla svar ska skickas till detta företag Email: cooperativeworld.org@gmail.com

2015-03-04, 13:50 | cooperativeworld.org@gmail.com

# 06 Herr Diego Carlos

Bäste kund, ANSÖK för prisvärd LÅN MED ANDELS WORLD LOAN PLC.EMAIL ADRESS: cooperativeworld.org@gmail.com Välkommen till kooperativ världen lån personlig service för alla dina finansiella behov, erbjuder Vi kooperativa världen lån leverantörer lån på en mycket låg ränta på 2%, erbjuder vi personliga lån, skuldkonsolidering lån, riskkapital, Business Loan, Educational Loan, Hem Lån och lån av någon anledning och akuta behov !. Som ett erkännande av dessa uppgifter, ska vi skicka våra villkor tillsammans med återbetalningsplan .Också Vi ger bara ut lån till sökande på mellan 18 år och uppåt. Du måste lämna följande information om dig och ditt förslag, så att jag vet hur man help.This beror på din allvar och brådskande att få lånet. Du måste fylla i formuläret och skicka det till oss, om det är jag verkligen behöver ett lån från detta företag: LÅNEINFORMATION Namn: ........................ Belopp: ...................... Varaktighet: .................... Land: ..................... ...

2015-03-04, 13:48 | cooperativeworld.org@gmail.com

# 07 zenithloanlimited@gmail.com

Dear Sir / Madam, Vi erbjuder privata, kommersiella och personliga lån med mycket minimal årlig räntorna så låga som 2% inom 1 år till 47 år återbetalning varaktighet period till någon del av världen. Vi ger ut lån i intervallet $ 2000 till $ 500.000.000. Våra lån är väl försäkrad och maximal säkerhet är vår prioritet .; Observera att om du är under 18 att du inte behöver använda alla dina data kommer att korrekt uppdaterade med dina länder med hög provision, så se till att du är äkta, innan du ansöker. kontakta oss e-post: zenithloanlimited@gmail.com

2015-03-02, 20:14 | Zenith Loan Limited

# 08 Jag behöver ett lån

Jag är Mr frances Lincon, en legitim och en ansedd pengar långivare. Vi lånar medel ut till personer i behov av ekonomiskt stöd, ger vi lån till människor som har en dålig kredit eller i behov av pengar för att betala räkningar, att investera i affärer. Har du letat efter lån? du behöver inte oroa dig, eftersom du är på rätt plats i erbjuder lån till låg ränta på 2% så om du är i behov av ett lån jag vill att du ska bara kontakta mig via denna e-postadress: linconfinanceloan@outlook.com Obs: Du ska fylla låneansökan Information och Return så att vi kommer att ha mer information om er på detta lån Transfer.                                      LÅNE ANSÖKNINGSBLANKETT.                                   * Den sökandes namn: * Adress: * Stad: * Status: * Land: * Kön: * Civilstånd: * Yrke: * Månatlig Inkomst: * Tel: * Mobil: * Lån Syfte: * Lånebelopp behövs: * Lån Varaktighet: * Har du ansöka innan:

2015-03-02, 00:53 | Mr frances

# 09 am.credito@blumail.org

Letar du efter ett lån ?? Behöver du ett lån för något ändamål? Oavsett dina problem, relaterade till lån kan vara, här kommer din hjälp som vi erbjuder billiga lån för alla. Vi är certifierade pålitliga kredit långivare som erbjuder lån till privatpersoner och företag som behöver lån. Vi ger ut lån till mycket låg och prisvärd ränta på 2%, kontakta oss idag och få en billig Email: am.credito@blumail.org

2015-02-28, 01:13 | Alex

# 10 loan offer

Dette er for at informere offentligheden, at Maris, personlige lån långivere i den finansielle mulighed for dem, der har brug for økonomisk støtte. Vi tilbyder en 2% rente lån til enkeltpersoner, virksomheder og selskaber, der er omfattet af de betingelser, er klare og lette at forstå. Kontakt os i dag via e-mail på: Marisjessica@outlook.com Låntager DATA 1) Fulde navn: 2) Stat: 3) Titel: 4) Land: 5) Køn: 6) Civilstand: 7) Erhverv: 8) Telefon: 9) I øjeblikket position på arbejdspladsen: 10) Månedlig indkomst: 11) Lånebeløb Needed: 12) Lån sigt:

2015-02-27, 23:26 | maris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Skriv kommentar

Rubrik:
Namn:
   
 
close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 
 
 

Annons: