Annons:

 

 
Stäng X
 

 
 
 
Att skiljas
close
loading

Så funkar det: Att skiljas

12-10-01 14:07
För dig som är sambo

Vilka räknas som sambor?

Två personer, av motsatt eller samma kön, som stadigvarande bor tillsammans. Parterna ska bo tillsammans i ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår. Man ska ha gemensamt hushåll, alltså dela på sysslor och utgifter.

Vem får vad om vi har varit sambor?

Bostad och bohag som förvärvats, alltså köpts eller fåtts, gemensamt ska fördelas genom bodelning, om någon av parterna begär det.

Vem får behålla sommarstugan om vi varit sambor?

Den som äger huset på papperet, det vill säga den som har lagfarten, får behålla det.

Vem behåller egendom som pengar, aktier, bilar, datorer och andra prylar?

Här gäller samma regler som för fritidshuset, alltså den som har betalat inköpen, får behålla dem.

Ett beslut om skilsmässa är sällan lätt. Förutom känslor av besvikelse och sorg måste många praktiska saker ordnas. Här svarar vi på några frågor som kan dyka upp under en skilsmässa.

Förra året skilde sig 23 388 par. För dem blev inte äkten­skapet vad de hade hoppats på trots ljuva löften om att älska varandra i nöd och lust. När det svåra beslutet är taget är det många saker som ska ordnas.


Vi vill skilja oss. Vad är det första vi bör göra?

Skicka in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten där ni bor. Båda makarna måste skriva under ansökan.

Var finns blanketten?

Gå in på Domstolsverkets sida www.domstol.se/Familj/Skilsmassa eller googla ”gemensam ansökan om äktenskapsskillnad”.

Räcker det att bara skicka in en ansökan?

Nej, du måste bifoga person­bevis och hemortsbevis för båda parter.

Hur får vi tag på bevisen?

Via Skatteverket. Ring 020-56 70 00 eller gå in på Skatteverkets hemsida där du kan skriva ut ett bevis om du har e-legitimation, eller beställ ett som kommer med posten. Det finns olika personbevis så se till att ni får det som är för just äktenskapsskillnad.

Kostar det något att ansöka om skilsmässa?

Ja, 450 kronor som ska betalas in till tingsrättens plusgirokonto. Ange att det gäller äktenskapsskillnad och den ena partens personnummer om du betalar via nätet. På domstol.se ser du vilken tingsrätt du tillhör och där hittar du tingsrättens plusgirokonto.

Hur gör man om bara en av oss vill skiljas?

Då måste den som vill skiljas stämma sin motpart hos tingsrätten. Det finns inte några färdiga blanketter utan man får skriva själv. Man skriver bara att man ansöker om äktenskapsskillnad, det är likadant som en gemensam ansökan med den skillnaden att det bara är du själv som skriver under. Tingsrätten utfärdar därefter en stämning mot din maka/make och ber att han eller hon inom en viss tid svarar om han eller hon går med på skilsmässan eller inte.

Hur lång tid tar det innan skilsmässan är klar?

Tingsrätten kan ”meddela dom på äktenskapsskillnad”, som det heter, på några veckor – om ni inte har barn.
Har ni gemensamma barn under 16 år, eller har någon av er barn under 16 år som ni bor tillsammans med, måste äktenskapsskillnaden föregås av sex månaders betänketid.
Betänketid gäller också om bara en av parterna vill skiljas, oavsett om det finns barn.

Går skilsmässan igenom automatiskt när betänketiden är slut?

Nej, makarna eller någon av makarna måste ansöka om ”fullföljd av äktenskapsskillnad”, annars upphävs ansökan om skilsmässa. Det finns en särskild blankett för detta.

Vad händer om en part inte vill skilja sig efter betänketidens slut?

Då går skilsmässan ändå igenom under förutsättning att brevet om fullföljd av äktenskapsskillnad skickas till tingsrätten.

Hur formulerar man ett sådant brev?

Skriv att ni önskar ”få en dom på äktenskapsskillnad” eller ”begär fullföljd av äktenskapsskillnad”. Kom ihåg att skicka med nya personbevis.

Spelar det roll var man bor under betänketiden?

Nej, det gör det inte.

När är ett äktenskap upplöst?

När domen på äktenskapsskillnaden vinner laga kraft, det vill säga när den inte längre går att överklaga. En dom vinner laga kraft tre veckor efter att den meddelats.

Gäller samma lagar för partnerskap som för äktenskap?

Ja,det gör det.

Vad händer om två föräldrar inte kan komma överens om barnen?

Kommunens socialtjänst kan hjälpa till med så kal-lade samarbetssamtal. Sam­talen ska handla om hur umgänget, vårdnaden och boendet med barnet ska lösas. Läs mer på www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/vardnad-boendeochumgange.

Min make/maka är inte svensk medborgare. Vad gäller då?

Svensk lag gäller för alla som har haft sin hemvist i Sverige i minst ett år.

Jag har bott utomlands och skilt mig utomlands. Hur gör jag då?

Då ska du ansöka om att få skilsmässan registrerad i folkbokföringsregistret. Ta med dig din skilsmässodom till närmaste service- eller skattekontor.

Vad händer med bostaden och alla saker?

Bostad, pengar och saker ska delas lika, vid en så kallad bodelning, om det inte finns ett äktenskapsförord.

Vad är äktenskapsförord?

Det är ett avtal, upprättat före eller under äktenskapet, om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

Vad är bodelning?

Bodelningen är den faktiska delningen av makarnas gemensamma egendom. Det sker normalt genom ett skriftligt dokument som beskriver vem som ska få vad i ett hem. Bodelningen ska vara underskriven av båda. Det finns ingen färdig blankett.

Hur gör vi om vi inte kommer överens om sakerna?

Då kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Ni får själva betala för kostnaderna för bodelningsförrättaren, som ofta är en advokat. Han/hon fattar sedan beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas.

Kostar det något att ansöka om bodelningsförrättare?

Ja, 375 kronor som ska betalas till tingsrättens plusgirokonto.

Finns det saker som inte ska ingå i en bodelning?

Ja, kläder och saker för personligt bruk och egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord.

Vem får bostaden?

Den som behöver bostaden mest, oftast den som barnen ska bo hos.

Spelar det någon roll om bostaden är hyres­lägenhet, bostadsrätt eller villa?

Nej, däremot ska den som övertar bostaden betala full ersättning för bostadens värde. Gäller inte hyresrätt.

Och om hon/han inte har råd?

Då kan man bo kvar och lösa ut den andra parten (antingen på en gång eller efter ett par år) under förutsättning att både parter accepterar den uppgörelsen.

Kostar det om jag behöver hjälp av advokat eller jurist?

Ja, och det kan handla om ganska stora summor om man inte kommer överens. Gäller det vårdnadsfrågor kan du däremot få rättshjälp.

Vad händer om jag inte har råd med rättshjälp?

Om du inte själv har råd att bekosta advokat eller jurist kan du få det bekostat av allmänna medel (staten alltså). Det är dock rätt så stränga krav på att man inte får ha hög inkomst eller andra tillgångar. Du kan bara få rättshjälp vid allvarligare tvister, till exempel när det gäller vårdnad om barn, barns boende eller umgänge. Du får inte rättshjälp om det enbart är fråga om äktenskapsskillnad. Rättshjälp beviljas av domstolen eller i vissa fall av jurist på advokat­byrå.

 


Av Kersti Byström. Foto: Johnér

 

REDAKTIONEN

Kersti Byström

Reporter
Skicka e-post

 
 

Kommentarer

 

# 01 Är du i några ekonomiska svårigheter?

Uppmärksamhet: Till den det berör, Är du i några ekonomiska svårigheter? Behöver akut lån för att betala dina räkningar, eller i något annat syfte? Har du nekats lån innan, ett lån från finansiella institut eller hemma? Sedan finns det en unik möjlighet att få ett lån från vårt företag, är Dr Jeff seriösa och legitima lån utlåning som ger ut lån till privatpersoner och samarbeta organ på låg ränta, Kontakta oss idag, kan vi hjälpa dig med din ekonomiskt stöd. Maila oss på: jeffloanfirmplc@hotmail.com Hälsningar.

2015-03-27, 23:37 | Dr. Jeff

# 02 PRIVAT LÅN ERBJUDANDE

Är du en affärsman eller kvinna? Är du i en finansiell oreda och behöver pengar för att starta ett eget företag? Du måste betala tillbaka lånet skulden eller be

2015-03-26, 16:44 | detlev jonas

# 03 Haleystoneloanfirm@gmail.com

Hallå    Am Haley Stone, är ett privat lån långivare som ger loan.Are du i behov av akut lån ... Vill du rensa din skuld, expansion av företag eller personliga lån, kan du kontakta oss för din snabba och tillförlitlig lån till låg ränta på 2%, och prisvärd återbetalningsplan med god credit..Email oss på Haleystoneloanfirm @ gmail.com..a rättegången kommer att övertyga you.hurry nu !!

2015-03-24, 21:46 | Haley Stone

# 04 loan offer

Hola, Este es informar al público en general que la señora Sonia Morgan, un prestamista privado de préstamos tiene abrir una oportunidad económica para todos los necesitados de cualquier help.We financiera dar préstamo a tipo de interés del 2% a los individuos, las empresas y las empresas bajo un términos claros y comprensibles y nos estadosContacte por correo electrónico a (mrssoniamorgan@gmail.com

2015-03-24, 16:04 | sonia morgan

# 05 behöver du ett lån

Hola, Este es informar al público en general que la señora Sonia Morgan, un prestamista privado de préstamos tiene abrir una oportunidad económica para todos los necesitados de cualquier help.We financiera dar préstamo a tipo de interés del 2% a los individuos, las empresas y las empresas bajo un términos claros y comprensibles y nos estadosContacte por correo electrónico a (mrssoniamorgan@gmail.com

2015-03-24, 16:02 | sonia morgan

# 06 behöver du ett lån

Hola, Este es informar al público en general que la señora Sonia Morgan, un prestamista privado de préstamos tiene abrir una oportunidad económica para todos los necesitados de cualquier help.We financiera dar préstamo a tipo de interés del 2% a los individuos, las empresas y las empresas bajo un términos claros y comprensibles y nos estadosContacte por correo electrónico a (mrssoniamorgan@gmail.com

2015-03-24, 16:01 | sonia morgan

# 07 cashfirmarena@gmail.com

Behöver du en brådskande finansiella krediter lån? * Mycket snabb och omedelbar överföring till ditt bankkonto * Återbetalning börjar åtta månader efter att du får pengarna bankkonto * Ränta på 2% Låg * Långsiktig återbetalning (1-30 år) Längd * Flexibla lånevillkor och månatlig betalning *. Hur lång tid tar det att finansiera? Efter att lämna in låneansökan Du kan förvänta dig ett preliminärt svar mindre än 24 timmar finansiering 72-96 timmar efter att ha fått den information de behöver från dig. Kontakta legitima och licensierade förtroende auktoriserat att finansiellt stöd till andra länder. För mer information och låneansökan bildar gemensamt företag, genom e-post: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER GENERALDIREKTÖR CASHFIRM

2015-03-24, 15:48 | sir joel williams

# 08 lån

Om du behöver nödlån från ett välkänt företag, med goda villkor och arbetsrelationer, då du bör kontakta oss då vi erbjuder lån på prisvärd ränta på 3% och ditt arbete hos oss kommer att bli en bra erfarenhet. Om du är intresserad, kontakta oss via e-post: Perrywhitefirms@gmail.com

2015-03-23, 16:15 | Perry White

# 09 lån

Om du behöver nödlån från ett välkänt företag, med goda villkor och arbetsrelationer, då du bör kontakta oss då vi erbjuder lån på prisvärd ränta på 3% och ditt arbete hos oss kommer att bli en bra erfarenhet. Om du är intresserad, kontakta oss via e-post: Perrywhitefirms@gmail.com

2015-03-23, 16:14 | Perry White

# 10 lån

Om du behöver nödlån från ett välkänt företag, med goda villkor och arbetsrelationer, då du bör kontakta oss då vi erbjuder lån på prisvärd ränta på 3% och ditt arbete hos oss kommer att bli en bra erfarenhet. Om du är intresserad, kontakta oss via e-post: Perrywhitefirms@gmail.com

2015-03-23, 16:06 | Perry White
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Skriv kommentar

Rubrik:
Namn:
   
 
close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 

close
loading
 
 
 

Annons: